Min roll på Svefa

Jag jobbar med fastighetsvärdering av olika typer av fastigheter såsom flerbostadshus, kontor, butiker industri, specialfastigheter och byggrätter samt råmark i hela Östergötland. Är även projektledare för vissa bokslutsuppdrag i regionen.

Min bakgrund

Jag har jobbat på Svefa sedan början på 2010 då jag anställdes som
fasighetsvärderare. I grund och botten läste jag till fastighetsmäklare på
högskolan i Gävle och läste till ytterligare högskolepoäng för att idag vara auktoriserad fastighetsvärderare av Samhällsbyggarna.

Innan jag började arbeta på Svefa har jag jobbat på flera kommuner i
Östergötland med mark- och exploatering. Mina arbetsuppgifter här var bla. genomförandefrågor vid framtaganda av nya detaljplaner samt upprätt olika typer av genomförandeavtal. Arbetade även med olika typer av fastighetsförsäljningar med tillhörande avtal samt upprättande av olika typer av nyttjanderättsavtal. 

Det bästa med mitt arbete

Jag uppskattar flera saker med mitt arbete men för att nämna några så tycker jag att mitt jobb är varierande, där den ena dagen inte är den andra lik. Jag får även vara ute mycket och träffa olika fastighetsägare som gör att man hela tiden har direktkontakt med fastighetsmarknaden.  Som konsult har jag även friheten att planera min arbetstid och min dag som jag vill, självklart under ansvar.  Slutligen vill jag nämna mina arbetskamrater och vårt kontor i Östergötland där vi har en bred kompetens i form av andra affärsområden inom bolaget vilket berikar mig och mitt arbete, det finns alltid möjlighet att lära sig något av någon annan samt ta del av andras erfarenheter och kundskap inom olika fastighetsrelaterade områden.

Min beskrivning av Svefa som arbetsgivare

En trygghet med att ha Svefa som arbetsgivare återfinns bla. i vårt starka varumärke, där vi i regionen är kända får vår fastighetskompetens inom olika områden vilket gör att det finns en igenkänningsfaktor när man träffar sina kunder. Svefa tar ansvar för sina medarbetare och är måna om vårt välbefinnande. Vi har ett öppet arbetssätt där bolaget tillvaratar den kompetens som finns på ett bra sätt. 

elenore.pellams@svefa.se

0730566784

Jobbar du redan på Svefa?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@svefa.se
Teamtailor

Employer branding från Teamtailor