Min roll på Svefa

Min roll som konsult inom Samhällsbyggnad och Fastighetsutveckling innebär att rådge och stötta våra kunder i deras projekt. Det kan handla om att lösa fastighetsrättsliga frågor, genomföra tredimensionell fastighetsbildning, ta fram strategier för fastighetsrättsligt genomförande, vara projektledare eller förhandla markåtkomst vid infrastrukturprojekt. Jag är även affärsutvecklingsansvarig för fastighetsbildningserbjudandet vilket innebär arbete med kundkontakter och marknadsföring. 

Min bakgrund

Jag är Civilingenjör Lantmäteri (KTH). Jag har arbetat som konsult på Svefa sedan 2011 med olika typer av uppdrag inom samhällsbyggnad. Innan dess var jag förrättningslantmätare på först kommunal och sedan statlig lantmäterimyndighet.

Det bästa med mitt arbete

Att det är så omväxlande och utmanande. Det är nya frågor varje dag och man blir aldrig fullärd. 

Min beskrivning av Svefa som arbetsgivare

Flexibel. Korta beslutsvägar och lyhördhet för medarbetarnas behov. 

kajsa.barkar@svefa.se

Jobbar du redan på Svefa?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@svefa.se
  • Anders Almgren
  • Anders Wenning
  • Anna Nygren
  • Annika Kensén
  • Elenore Pellams
  • Erik Norrman
  • Helena Dalhamn
  • Helene Järte
  • Jan Tärnell
  • Jessica Molén
Teamtailor

Employer branding från Teamtailor