Meny
Meny

Förvaltningsrådgivning

Inom affärsområdet Förvaltningsrådgivning är vi ungefär 20 medarbetare fördelade på kontoren i Stockholm, Göteborg och Norrköping. Vi hjälper våra kunder med både stora och små frågor inom förvaltning och upphandling. Läs mer om vad vi gör och hur det är att jobba hos oss! 

Det här gör vi

Inom affärsområdet Förvaltningsrådgivning hjälper vi dels våra kunder med att optimera och effektivisera sin fastighetsförvaltning och dels med att ge stöttning i upphandlingsprocessen. 

Inom Förvaltningsstöd jobbar vi med att: 

  • utreda organisationer och arbetsformer inom förvaltningen: hur ser dagens processer ut? Vilka rutiner kan utvecklas och på vilket sätt? 
  • se över informationsflöden, hur lagras data idag? Hur kan man effektivisera det? 
  • digitalisering och IT-system: hur kan systemen förenklas? Hur nyttjar vi systemen på bästa sätt? 

Inom Upphandlingsstöd jobbar vi med att: 

  • ge strategisk rådgivning inom upphandling av förvaltnings-, drift- FM-, bygg- och tjänstentreprenad 
  • genomföra upphandlings- och inköpsprocesser åt kund
  • hålla oss uppdaterade kring branschens standardregelverk AB, ABT, ABK och Aff 

Vårt uppdrag som konsult 

Vi hjälper våra kunder i löpande uppdrag, både som projektledare men också bollplank när det gäller svåra ärenden inom förvaltning och upphandling. 

Våra kunder 

Våra kunder är alla möjliga typer av fastighetsägare, det kan vara såväl privata fastighetsbolag men också myndigheter och kommuner som förvaltar fastigheter.

Intresserad av en karriär inom Förvaltningsrådgivning? 

Det här affärsområdet passar dig som: 

  • har kunskaper inom fastighetsförvaltning - kanske har suttit som fastighetschef, teknisk chef, förvaltare, projektledare eller liknande 

eller 

  • har en nisch inom upphandlingsprocessen, har bra koll på LOU såväl som några eller samtliga av bygg- och fastighetssektorns standardregelverk  
  • självständigt har drivit upphandlingar, exempelvis hos en fastighetsägare eller hos kommun/myndighet, och vill fortsätta driva upphandlingar i både stor och liten skala  

Kollegor inom affärsområdet

Sara Jacobsson, Affärsområdeschef

Träffa alla våra kollegor här