Meny
Meny

Skog & Lantbruk

Inom Skog & Lantbruk på Svefa jobbar ungefär 30 medarbetare fördelade på våra kontor från Umeå i Norr till Malmö i Söder. Här hjälper vi våra kunder med skog- och lantbruksvärdering samt markförhandling. Läs mer om vad vi gör och hur det är att jobba hos oss här!

Det här gör vi 

Svefa är Sveriges enda oberoende och rikstäckande skog- & lantbruksvärderare. Våra värderingar av skog- och lantbruksfastigheter används ofta som underlag i rättssituationer och i förhandlingar. Vi gör b la: 

  • marknadsvärderingar av fastigheter i samband med överlåtelse eller kreditbedömningar 
  • intrångsvärderingar vid infrastrukturinsatser eller vid skyddande av natur 
  • värderingar vid klyvning av fastigheter eller vid olika former av exploatering 

Vi erbjuder också rådgivning inom markåtkomst och hjälper våra kunder att komma överens i markförhandlingar. Det innebär att vi: 

  • leder förhandlingar och bistår med vår erfarenhet inom markåtkomst 
  • upprättar avtal och guidar parterna inom hyra, arrende, markförsäljning, tomträtt osv 

Våra kunder

Till största del har vi uppdrag hos offentlig sektor, ex myndigheter som Naturvårdsverket, Trafikverket och Lantmäteriet samt kommunala bolag, men vi jobbar också mot privata fastighetsägare. 

Vårt uppdrag som konsult 

Inom Skog & Lantbruk är vi såklart ofta ute i fält, där vi samlar in data, genomför besiktningar och träffar våra kunder. Detta varvar vi med analytiskt arbete på kontoret. 

Intresserad av karriär inom Skog & Lantbruk? 

Det här affärsområdet passar dig som: 

  • har en skoglig bakgrund, antingen är utbildad jäg- eller skogsmästare alternativt lantmätare eller jurist med stort intresse för skog och lantbruk
  • gillar en varierad vardag och vill blanda analytiskt kontorsjobb med fältarbete 

Kollegor inom affärsområdet 

Paul Nord, Affärsområdeschef

Träffa alla våra kollegor här