Meny
Meny

Värdering & Analys

Värdering & Analys är ett rikstäckande affärsområde som består av ungefär 40 medarbetare. Vi jobbar såväl med fastighetsvärdering som annan fastighetsekonomisk analys. 

Det här gör vi 

Vi utför värderingar av samtliga fastighetstyper, såsom exempelvis kommersiella fastigheter, bostadshyreshus, köpcentrum, industrier och specialfastigheter. Vi har även medarbetare som är specialiserade på råmarks- och byggrättsvärdering samt rättsekonomiska värderingar. 

Våra värderingar används i samband med bokslut, överlåtelser, kreditbedömningar, exploatering eller inför försäljningar. 

Vi hjälper också våra kunder med fastighetsekonomisk analys, såsom marknads-, portfölj-, eller efterfrågeanalyser men även andra strategiutredningar. 

Våra kunder 

Inom Värdering & Analys arbetar vi med olika typer av fastighetsägare - både inom privat och offentlig sektor. 

Vårt uppdrag som Fastighetsvärderare 

Som Fastighetsvärderare har vi hand om hela kontakten från förfrågan till överlämning av utlåtande. I en klassisk värderingsprocess börjar vi med ett kundmöte och besiktigar fastigheten, för att sedan sammanställa data, göra analyser och uträkningar till att slutligen färdigställa och skriva ner vår bedömning. 

Vi varvar kontorsarbete med att vara ute på fält, även om det är en tonvikt på de analytiska momenten.

Intresserad av en karriär inom Värdering & Analys på Svefa? 

Det här affärsområdet passar dig som: 

  • är analytiskt lagd och älskar att förkovra dig i siffror, statistik och data 
  • har tidigare har jobbat i en analytisk roll med fastighetsfrågor 
  • är utbildad civilingenjör, fastighetsekonom, lantmätare eller har annan relevant utbildning

Kollegor inom affärsområdet 

 

Jan Tärnell, Affärsområdeschef 

Träffa alla våra kollegor här!