Min roll på Svefa

Min roll är främst som förhandlare vad gäller ersättningar i samband med markintrång av olika slag. Min roll är även att som seniorkonsult hjälpa andra inom koncernen med fastighetsrättsliga och fastighetsekonomiska frågor.

Jag förhandlar och upprättar avtal, överenskommelser etc. åt Naturvårdsverket vad avser markåtkomst för mark inom blivande naturreservat i Dalarna och Västerbotten f.n. Vidare ingår i uppdraget åt Naturvårdsverket att se till att rättigheter skapas för tillkomst till reservaten (vägar) och parkering etc.

Jag förhandlar och upprättar avtal, överenskommelser etc. i samband med markåtkomst för VA-ledningar och kraftledningar åt kommunala VA-bolag och elkraftbolag.

Jag hjälper Älvdalens besparingsskog med förhandling och olika former av avtal vid förvärv och försäljning av mark.

Min bakgrund

Jag är civ.ing/lantmätare (examen 1976 på KTH). Har arbetat på Lantmäteriverkets värderingsenhet ca ca 2 år med fastighetsvärderingsfrågor, Överlantmätarmyndigheten i Falun ca 2 år med bl.a. fastighetsvärderingsfrågor, Lantmäteriet i Mora ca 25 år, som förrättningslantmätare och chef för omarronderingsenheten ca 5 år. Sedan 2006 har jag arbetat på NAI Svefa.

Det bästa med mitt arbete

Att få träffa alla sorters markägare och hjälpa dem med alla sorters fastighetsrättsliga – och fastighetsekonomiska frågor. Frihet under ansvar och klara leveransmål.

Min beskrivning av Svefa som arbetsgivare

En i jämförelse bästa arbetsgivaren jag haft i alla avseenden (nu har jag bara haft 2 arbetsgivare, så jämförelsen är lätt!). Ger just medarbetarna klara mål att jobba mot med frihet under ansvar. Värnar om att Vi-känslan och vår värdegrund (PIVE) ska genomsyra hela koncernen.

per.holmberg@svefa.se

070-5531622

Jobbar du redan på Svefa?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@svefa.se
Teamtailor

Employer branding från Teamtailor