Min roll på Svefa

Min roll som seniorkonsult inom samhällsbyggnad handlar om att stötta mina medarbetare, aktivt arbeta med kundkontakter och marknadsföring samt delta i uppdrag inom mitt kompetensområde. Eftersom jag har en bakgrund inom lantmäterisektorn handlar de flesta av mina uppdrag om fastighetsbildning och fastighetsrättsliga frågor. Men i norra Sverige med stora avstånd får man också vara beredd att kliva utanför sina inmutade gränser och hjälpa till där det behövs.

Min bakgrund

Jag gick lantmätarutbildningen på KTH under 1980-talet och har sedan dess jobbat mestadels i Lantmäteriet i olika roller. Förutom förrättningar har jag arbetat med geografisk information, deltagit i projekt- och utbildningsverksamhet, utlandsuppdrag mm. Under mina drygt fem år i Svefa har jag fått sätta mina erfarenheter i ett större sammanhang. Uppdragen handlar ofta om att hjälpa våra kunder att utveckla eller omsätta sina fastigheter i ett team med t ex värderare, analytiker, transaktionsexperter eller andra rådgivare.

Det bästa med mitt arbete

Friheten att själv bestämma hur jag vill lösa en uppgift, möjligheterna att arbeta i olika delar av landet med de erfarenheter det ger, att möta och utvecklas tillsammans med kompetenta medarbetare. Utmaningen i att inte säkert veta vad jag gör om en eller två månader, det är fortfarande en kittling efter många år i en reglerad statlig värld.

Min beskrivning av Svefa som arbetsgivare

Svefa är en arbetsgivare som förväntar sig att jag tar ett eget ansvar. I gengäld möter jag en stor uppskattning för min insats, vilket jag tror att även mina arbetskamrater upplever. Det handlar om bemötandet från kolleger och chefer, men såklart även om de materiella bitarna. Trots att Svefa befinner sig i en hela tiden pågående förändring känner jag att företaget har en stark identitet och gemenskap. 

lars.astrand@svefa.se

+46-10-6038736

Jobbar du redan på Svefa?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@svefa.se
Teamtailor

Employer branding från Teamtailor