Min roll på Svefa

Jag jobbar som Affärschef i Norra Sverige inom affärsområdet Skog och Lantbruk. Samtidigt arbetar jag fortsatt med värdering av skogs- och jordbruksfastigheter. Det handlar om både intrångsvärderingar och marknadsvärderingar, främst i norra Sverige.

Min bakgrund

Jag är utbildad Skoglig Magister från SLU i Umeå. Tidigare har jag arbetat på Skogsstyrelsen med rådgivning kring skogsskötsel och skogsbilvägar och projektering av skogsbilvägar. På Svefa har jag arbetat med intrångs- och marknadsvärdering av främst skogs- och jordbruksfastigheter sedan hösten 2008.

Det bästa med mitt arbete

Variationen mellan uppdrag och uppdragsgivare och möjligheterna till att få arbeta i fält del av tiden. Gruppen skogsvärderare är ett mycket bra gäng som det är kul att arbeta tillsammans med. Vi har inte sällan större inventeringsuppdrag som kräver att vi samlas i fält kring ett uppdrag för att genomföra ”fältarbetet” på bra tid.

Min beskrivning av Svefa som arbetsgivare

Min beskrivning är ”frihet under ansvar”; Jag upplever att jag som medarbetare kan styra ganska fritt över min tid och mina uppdrag – så länge kundrelationerna sköts bra och leveranserna sker i tid. Jag arbetar mest inom affärsområdet Skog & Lantbruk och där finns en go’ anda där vi hjälps åt med arbetstoppar eller med större projekt när vi har möjlighet.

fredrik.ekedahl@svefa.se

010-6038634

Jag rekryterar

Jobbar du redan på Svefa?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@svefa.se
  • Anders Almgren
  • Anders Wenning
  • Anna Nygren
  • Annika Kensén
  • Elenore Pellams
  • Erik Norrman
  • Fredrik Ekedahl
  • Gustav Källén
  • Helena Dalhamn
  • Helene Järte
Teamtailor

Employer branding från Teamtailor