Min roll på Svefa

Jag jobbar som affärsområdeschef inom Corporate Solutions. Affärsområdet riktar sig till rörelsedrivande organisationer som har en annan kärnkompetens än fastigheter, och vårt mål är att lösa alla typer av fastighetsrelaterade frågeställningar våra kunder kommer i kontakt med. Det innebär jag personligen är engagerad i projekt och processer som har en väldigt bred spridning, allt ifrån transaktionsprocesser och fastighetsutvecklingsarbete till hyresförhandling, behovsanalyser och förändringsprojekt.

Min bakgrund

Jag har varit på Svefa sedan 2011, där jag under de första åren framförallt varit aktiv inom transaktionsrådgivning och fastighetsutveckling. Innan dess arbetade jag åtta år med fastighetsfinansiering och långsiktigt fastighetsägande på Royal Bank of Scotland. Arbetslivet inleddes med några år på McKinsey & Company efter att jag tog min examen i nationalekonomi.

Det bästa med mitt arbete

Att jag trivs så bra tror jag har mycket med den problemlösande funktion man ofta får som konsult. Jag upplever att konsulter sällan kopplas in om allt är enkelt – tvärtom är det i komplexa projekt och situationer som extern kompetens krävs. Att då med Svefas hela samlade resurser i ryggen ha möjlighet att skapa lösningar och arbeta utifrån ett värdeskapande perspektiv är fantastiskt givande.

Min beskrivning av Svefa som arbetsgivare

Svefa är ett bolag som ovanligt väl beskrivs av den uttalade värderingsgrund som finns beskriven. Kollegor har genomgående ett högt engagemang och fokus på värdeskapande, samtidigt som den professionella och självständiga integriteten alltid finns i bakgrunden.

 

rikard.wilen@svefa.se

010-6038731

Jobbar du redan på Svefa?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@svefa.se
Teamtailor

Employer branding från Teamtailor